Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 331 29-12-2020

Komunikat nr 331 z dnia 29.12.2020 r. w sprawie wymagań akredytacyjnych stosowanych w ocenie kompetencji weryfikatorów GHG realizujących działalność w obszarze regulowanym przepisami dyrektywy 2003/87/WE.

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.:

  • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/2084 z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2067 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
  • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/2085 z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012

uaktualnieniu ulega lista wymagań akredytacyjnych dotyczących akredytacji weryfikatorów GHG prowadzących działania w ramach dyrektywy 2003/87/WE.

Wymagania powyższych rozporządzeń, odnoszące się do kompetencji weryfikatorów GHG realizujących ocenę zgodności na potrzeby obszaru regulowanego tymi przepisami, będą stosowane w działalności akredytacyjnej PCA z dniem wejścia w życie przedmiotowych regulacji.

Powrót