Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 332 30-12-2020

Komunikat nr 332 z dnia 30.12.2020. r. w sprawie nowelizacji dokumentu obowiązkowego ILAC-P14.

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że w miesiącu wrześniu 2020 r. został opublikowany przez International Laboratory Accreditation Cooperation znowelizowany obowiązkowy dokumentu ILAC-P14:09/2020 ILAC Policy for Measurement Uncertainty in Calibration.
Postanowienia polityki ILAC-P14 są stosowane łącznie z wymaganiami normy ISO/IEC17025:2017 jako wymagania akredytacyjne w ocenie kompetencji laboratoriów wzorcujących.

Wymagania polityki ILAC-P14 są również stosowane w ocenie kompetencji jednostek oceniających zgodność wykonujących wzorcowania na potrzeby własnej akredytowanej działalności, tj. laboratoriów badawczych i medycznych, jednostek inspekcyjnych, biobanków, producentów materiałów odniesienia oraz organizatorów badań biegłości.

PCA będzie stosować postanowienia znowelizowanej polityki ILAC-P14:09/2020 w ocenach akredytowanych i wnioskujących o akredytację laboratoriów wzorcujących oraz jednostek wykonujących wzorcowania, od dnia 01.04.2021 r.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w znowelizowanym dokumencie zostały opisane w Tabeli zmian zamieszczonej w załączniku B dokumentu ILAC-P14.

Tłumaczenie dokumentu ILAC-P14:09/2020 Polityka ILAC dotycząca niepewności pomiaru przy wzorcowaniu jest dostępne na stronie internetowej PCA.

Powrót