Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 334 12-01-2021

Komunikat nr 334 z dnia 11.01.2021 r. w sprawie przedłużenia terminu składania oświadczenia dot. opłaty za uczestnictwo w krajowym systemie akredytacji (FA-113).

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że w związku podjętymi w PCA pracami w zakresie obsługi procesów finansowych związanych z działalnością akredytacyjną w systemie e-Akredytacja, termin dostarczania do PCA oświadczeń FA-113 zostaje wydłużony do 15 lutego 2021 r.

Oświadczenia FA-113, stanowiące podstawę do kalkulowania opłat za czynności związane z uczestnictwem w krajowym systemie akredytacji będą przyjmowane w wersji elektronicznej za pośrednictwem uruchamianego w systemie e-Akredytacja Portalu dla Klientów PCA.

W związku z powyższym faktury stanowiące podstawę do wnoszenia opłat przez akredytowane podmioty z tytułu pierwszej raty za uczestnictwo w krajowym systemie akredytacji, będą wystawione przez PCA do końca lutego 2021 r.

Jednocześnie utrzymuje się przyjmowanie wniosków o naliczanie łącznych opłat z tytułu uczestnictwa w krajowym systemie akredytacji (formularz FA-156) w wersji papierowej, na zasadach opisanych w dokumencie DA-04 Cennik opłat za czynności związane z akredytacją.

  • Komunikat nr 334 z 2021-01-11
    Komunikat w sprawie przedłużenia terminu składania oświadczenia dot. opłaty za uczestnictwo w krajowym systemie akredytacji (FA-113)
Powrót