Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 335 19-01-2021

Komunikat nr 335 z dnia 18.01.2021 r. w sprawie nowelizacji dokumentu DAVE-02 Akredytacja weryfikatorów środowiskowych EMAS w obszarze gospodarki odpadami .

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) informuje, że opublikowane zostało wydanie 3. dokumentu DAVE-02 Akredytacja weryfikatorów środowiskowych EMAS w obszarze gospodarki odpadami.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w znowelizowanym dokumencie DAVE-02 uwzględniają:

  • uszczegółowienia informacji jakie PCA pozyskuje przed oceną oraz w ramach nadzoru,
  • rozpatrywania przez PCA ryzyka związanego ze zakresem i skalą prowadzonej przez weryfikatora środowiskowego EMAS, lokalizacjami działalności i zaangażowanym personelem przy planowaniu ocen w procesach akredytacji i nadzoru,
  • zastosowania różnych technik oceny przy próbkowaniu kompetencji weryfikatora środowiskowego EMAS w procesach akredytacji i nadzoru w powiązaniu z oceną ryzyka związanego z konkretną oceną,
  • uszczegółowienia zasady prowadzenia ocen na miejscu i obserwacji w procesach akredytacji i nadzoru,
  • aktualne wymagania prawne.

Niniejsze wydanie dokumentu zastępuje wydanie 2. dokumentu DAVE-02 z dnia 22.01.2019 r. i wchodzi w życie z dniem 18.03.2021 r. Istotne zmiany zostały oznaczone w dokumencie kolorem czerwonym.

Powrót