Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 339 22-03-2021

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że od dnia 1.07.2021 r. obowiązuje nowe 7. wydanie programu certyfikacji IFS FOOD Standard for assessing product and process compliance in relations to food safety and quality wraz z IFS Food Doctrine.

Akredytowane jednostki certyfikujące produkty spożywcze w zakresie wydania 6.1 IFS Food Standard do auditowania jakości oraz bezpieczeństwa produktów spożywczych mogą składać wnioski o uaktualnienie zakresu akredytacji. Wnioski o uaktualnienie zakresu akredytacji będą procedowane w trybie przeglądu dokumentacji lub łącznie z planową oceną w nadzorze.

Do wniosków o uaktualnienie zakresu akredytacji należy przedstawić dowody potwierdzające zrealizowanie poniższych działań:

  • przeszkolenie auditorów w zakresie postanowień wydania 7 programu IFS FOOD,
  • dostosowanie ustalonych w systemie zarządzania wymagań kompetencyjnych dla auditorów do postanowień wydania 7. programu IFS FOOD,
  • ustalenie planu przejścia w udzielonych klientom certyfikacjach, z wydania 6.1. na wydanie 7. Programu IFS FOOD,
  • dostosowanie opisu metod działania (procedury, procesy, instrukcje) do nowych wymagań.

Jednocześnie Polskie Centrum Akredytacji, od dnia opublikowania mniejszego komunikatu, przyjmuje wnioski jednostek certyfikujących o akredytację / rozszerzenie zakresu akredytacji wyłącznie w odniesieniu do wydania 7 programu IFS FOOD Standard for assessing product and process compliance in relations to food safety and quality.

Od dnia 1.07.2021 r. Polskie Centrum Akredytacji nie będzie utrzymywać akredytacji w odniesieniu do wydania 6.1 IFS Food Standard do auditowania jakości oraz bezpieczeństwa produktów spożywczych, a akredytację udzielone w tym zakresie będą zawieszone zgodnie z zasadami funkcjonowania systemu akredytacji.

  • Komunikat nr 339 z 2021-03-22
    Komunikat w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących w zakresie programu IFS FOOD Standard for assessing product and process compliance in relations to food safety and quality
Powrót