Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 340 22-03-2021

PCA informuje, że z dniem publikacji niniejszego komunikatu rozpoczyna przyjmowanie wniosków o akredytację jednostek certyfikujących wyroby wg standardu IFS Broker Standard dla audytowania zgodności usług Agencji Handlowych, Importerów i Pośredników w odniesieniu do jakości i bezpieczeństwa produktów, wydanie 3.

Warunkiem ubiegania się o akredytację lub rozszerzenie zakresu akredytacji w wyżej wymienionym obszarze jest spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 oraz wymagań standardu IFS Broker Standard dla audytowania zgodności usług Agencji Handlowych, Importerów i Pośredników w odniesieniu do jakości i bezpieczeństwa produktów, wydanie 3.

Wnioski o akredytację lub rozszerzenie zakresu akredytacji należy składać na formularzu FA-01. Do wniosku należy dołączyć wypełniony formularz FAC-01 wraz z wymaganymi dokumentami.

Powrót