Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 341 31-03-2021

Komunikat nr 341 z dnia 30.03.2021 r. w sprawie uaktualnienia programu akredytacji DAK-08 Akredytacja jednostek inspekcyjnych w obszarze działań objętych rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 402/2013.

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) informuje, że zostało opublikowane wydanie 3. dokumentu DAK-08 Akredytacja jednostek inspekcyjnych w obszarze działań objętych rozporządzeniem  wykonawczym Komisji (UE) nr 402/2013, uwzględniające zmiany formalne wynikające z:

 • zastąpienia wycofanej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/49/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikacje w zakresie bezpieczeństwa i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej i Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei;
 • uwzględnienia we wzorze zakresu akredytacji jednostki inspekcyjnej w obszarze ICSM - kompetencji do przeprowadzania oceny bezpiecznej integracji.

Zmiany wprowadzone w programie akredytacji zostały oznaczone kolorem czerwonym. Nowe wydanie 3. programu akredytacji DAK-08 zastępuje wydanie 2. z dnia 30.09.2019 r. i wchodzi w życie z dniem opublikowania.

 • Komunikat 341 z 2021-03-30
  Komunikat w sprawie uaktualnienia programu akredytacji DAK-08 Akredytacja jednostek inspekcyjnych w obszarze działań objętych rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 402/2013
 • DAK-08 wyd. 3 z 2021-03-30
  Akredytacja jednostek inspekcyjnych w obszarze działań objętych rorporządzeniem wykonawczym komisji (UE) NR 402/2013
Powrót