Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 345 / DA-01 18-06-2021

Komunikat nr 345 z dnia 18.06.2021 r. w sprawie nowelizacji dokumentu DA-01 "Opis systemu akredytacji".

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że zostało opublikowane wydanie 12 dokumentu DA-01 "Opis systemu akredytacji".

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie odnoszą się do doprecyzowania terminów realizacji działań korygujących przez jednostki oceniające zgodność w odniesieniu do niezgodności stwierdzonych w procesach akredytacji i nadzoru. Ponadto w  dokumencie uwzględniono program akredytacji biobanków (DABB-01).

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym. Niniejsze wydanie dokumentu DA-01 zastępuje wydanie 11 z dnia z 30.12.2020 r. i obowiązuje od dnia 18.08.2021 r.

Powrót