Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 347 / DA-06 18-06-2021

Komunikat nr 347 z dnia 18.06.2021 r. w sprawie nowelizacji dokumentu DA-06 "Polityka dotycząca spójności pomiarowej wyników pomiarów".

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że zostało opublikowane wydanie 8 dokumentu DA-06 "Polityka dotycząca spójności pomiarowej wyników pomiarów". 

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie odnoszą się do uczestnictwa w programach PT/ILC przez jednostki oceniające zgodność wykonujące wzorcowania wewnętrzne. Ponadto w postanowieniach dokumentu uwzględniono wdrożony w działalności akredytacyjnej PCA program akredytacji biobanków (DABB-01). 

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym. Niniejsze wydanie dokumentu DA-06 zastępuje wydanie 7 z dnia z 20.04.2020 r. i obowiązuje od dnia 18.08.2021 r.

Powrót