Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 356 21-09-2021

Komunikat nr 356 z dnia 21.09.2021 r. w sprawie akredytacji laboratoriów wykonujących okresowe pomiary hałasu w środowisku na potrzeby obszaru regulowanego.

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 20 września 2021 roku rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. – w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1710), zawierającego opis metodyk referencyjnych wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku, przyjmuje i rozpatruje wnioski o uaktualnienie zakresy akredytacji laboratoriów wykonujących badania hałasu na potrzeby ww. obszaru regulowanego.

Wnioski o uaktualnienie zakresu akredytacji, uwzględniające znowelizowane postanowienia rozporządzenia (w zakresie metodyk referencyjnych okresowego pomiaru hałasu) należy przedstawiać w PCA na formularzu FA-01 wraz z dowodami potwierdzającymi przeprowadzenie powtórnej weryfikację prawidłowości realizacji zmienionej metody referencyjnej i wdrożenie zidentyfikowanych zmian, np. w formie wzoru raportu z badań.

Mając na uwadze zakres i przedmiot zmian wprowadzonych w metodykach referencyjnych, uaktualnienie zakresu akredytacji będzie procedowane przez PCA w trybie przeglądu ww. udokumentowanej informacji, bez organizowania dodatkowych ocen. Na wniosek akredytowanego laboratorium, uaktualnienie zakresu akredytacji będzie mogło być procedowane również w ramach planowej oceny na miejscu akredytowanego laboratorium.

Jednocześnie PCA zwraca uwagę, że przydatność wyników akredytowanych badań do oceny zgodności w obszarze regulowanym jest uwarunkowane stosowaniem przez akredytowane laboratoria aktualnych metodyk referencyjnych i właściwym przywołaniem w  raportach z badań dokumentu odniesienia - obowiązującego rozporządzenia.

  • Komunikat nr 356 z 2021-09-21
    Komunikat w sprawie akredytacji laboratoriów wykonujących okresowe pomiary hałasu w środowisku na potrzeby obszaru regulowanego
Powrót