Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 357 28-09-2021

Komunikat nr 357 z dnia 28.09.2021 r. w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących w zakresie programów: IFS Broker Standard dla audytowania zgodności usług Agencji Handlowych, Importerów i Pośredników w odniesieniu do jakości i bezpieczeństwa produktów oraz IFS Logistics Standard do auditowania usług logistycznych w odniesieniu do jakości i bezpieczeństwa produktu.

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że od dnia 1.10.2021 r. obowiązują nowe wydania programów certyfikacji:

  • IFS Broker Standard dla audytowania zgodności usług Agencji Handlowych, Importerów i Pośredników w odniesieniu do jakości i bezpieczeństwa produktów, wydanie 3.1 oraz Doktryna;
  • IFS Logistics Standard do auditowania usług logistycznych w odniesieniu do jakości i bezpieczeństwa produktu, wydanie 2.3 oraz Doktryna.

Od dnia opublikowania niniejszego komunikatu akredytowane jednostki certyfikujące produkty w zakresie programów IFS Logistics oraz IFS Broker mogą składać wnioski o uaktualnienie zakresu akredytacji o nowe wydania. Wnioski o uaktualnienie zakresu akredytacji będą procedowane w trybie przeglądu dokumentacji lub łącznie z planową oceną w nadzorze.

Do wniosków o uaktualnienie zakresu akredytacji należy przedstawić dowody potwierdzające zrealizowanie poniższych działań:

  • przeszkolenie auditorów w zakresie nowych postanowień programu certyfikacji,
  • dostosowanie ustalonych w systemie zarządzania wymagań kompetencyjnych dla auditorów w zakresie nowych postanowień programu certyfikacji,
  • ustalenie planu przejścia w udzielonych klientom certyfikacjach w zakresie nowego wydania programu certyfikacji,
  • dostosowanie opisu metod działania (procedury, procesy) do nowych postanowień programu certyfikacji.
Powrót