Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 382 29-11-2022

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że w powiązaniu z postanowieniami dokumentu DA-04 "Cennik opłat za czynności związane z akredytacją" wydanie 16 z dnia 28.10.2022 r. programy akredytacji jednostek oceniających zgodność, objęte działalnością akredytacyjną PCA, zostały uzupełnione o załączniki określające zasady ustalania czasu trwania ocen na miejscu / zdalnych w procesach akredytacji i nadzoru, przy uwzględnieniu określonych wartości współczynnika X.

Postanowienia niżej wymienionych uaktualnionych wydań programów akredytacji, będą stosowane w odniesieniu do wszystkich ocen na miejscu / zdalnych realizowanych po dniu 1 stycznia 2023 roku. Przy czym w każdym przypadku, gdy pracochłonność konkretnej oceny będzie wymagała zastosowania współczynnika X, będącego wielokrotnością bazowej liczby audytorodni kalkulacyjnych wskazanych w Tabeli 1 dokumentu DA-04, CAB zostanie poinformowany przed oceną o powodach zastosowania współczynnika X > 1. 

Jednocześnie, biorąc pod uwagę zróżnicowanie i kompleksowość czynników, które dla każdej indywidualnej oceny są brane pod uwagę przy ustalania wartości współczynnika X, PCA na bieżąco będzie analizować informacje zwrotne pozwalające weryfikować adekwatność przyjętych ustaleń i w trybie okresowego przeglądu cennika – będą podejmowane decyzje również dotyczące przedmiotowych załączników do programów akredytacji.

Załączniki "Zasady określania czasu trwania ocen …" zostały wprowadzone we właściwych programach akredytacji.

Powrót