Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 383 29-11-2022

Komunikat nr 383 z dnia 29.11.2022 r. w sprawie akredytacji do celów notyfikacji w odniesieniu do wymagań innych norm niż preferowane wg dokumentu EA-2/17 M:2020.

W nawiązaniu do komunikatu nr 342 z dnia 30.04.2021 r., Polskie Centrum Akredytacji (PCA) informuje, że European co-operation for Accreditation (EA) uchwaliła rezolucję (rezolucja Technical Management Board (TMB) nr 2022 (10) 01), dotyczącą egzekwowania ustalonego okresu przejściowego w odniesieniu do stosowania w akredytacji jednostek do celów notyfikacji norm preferowanych, wskazanych w obowiązkowym dokumencie EA-2/17.

W myśl postanowień rezolucji, PCA będzie cofać z dniem 17.04.2023 r. akredytacje do celów notyfikacji, które zostały udzielone w odniesieniu do innych norm niż preferowane wg postanowień dokumentu EA-2/17.

W przypadku, kiedy jednostka oceniająca zgodność przed wskazanym wyżej terminem złoży wniosek o udzielenie akredytacji w odniesieniu do normy preferowanej przed 17.04.2023 r., PCA z dniem 17.04.2023 r., podejmie decyzję o zawieszeniu posiadanej akredytacji w odniesieniu do normy innej niż preferowana, na czas niezbędny do przeprowadzenia procesu akredytacji.

  • Komunikat nr 383 z 2022-11-29
    Komunikat w sprawie akredytacji do celów notyfikacji w odniesieniu do wymagań innych norm niż preferowane wg dokumentu EA-2/17 M:2020
Powrót