Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Konferencja nt. materiałów odniesienia – RM’ 2019 02-07-2019

W gmachu Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego po raz pierwszy w Polsce odbyła się konferencja dotycząca zagadnień produkcji materiałów odniesienia (ang. RM) i ich szeroko rozumianego zastosowania w zapewnieniu spójności pomiarowej oraz ważności wyników badań i wzorcowań (Warszawa, 27.06.2019 r.). Wydarzenie miało na celu wparcie rozwoju polskiego rynku usług produkcji materiałów odniesienia, zgodnej z wymagania normy ISO 17034 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji producentów materiałów odniesienia” oraz przybliżenie szerokiemu gronu zainteresowanych stron zagadnienia dotyczącego akredytacji producentów materiałów odniesienia. 

Konferencję zorganizowało Polskie Centrum Akredytacji wspólnie z Polskim Komitetem Normalizacyjnym, Głównym Urzędem Miar i Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, a także wpisana do kalendarza imprez towarzyszących obchodom 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Program konferencji obejmował cztery sesje poświęcone poniższym zagadnieniom:

  • Kompetencje w zakresie produkcji materiałów odniesienia – sesja Polskiego Centrum Akredytacji.
  • Normalizacja w obszarze materiałów odniesienia – sesja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
  • Materiały odniesienia wytwarzane w GUM – źródło spójności pomiarowej – sesja Głównego Urzędu Miar.
  • Badania materiałów odniesienia i zastosowanie w metodach badawczych – sesja Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Konferencję otworzyła dyrektor PCA, Lucyny Olborska, która poprowadziła również sesję związaną z zagadnieniami odnoszącymi się do kompetencji producentów materiałów odniesienia, a w szczególności do działalności akredytacyjne realizowanej w tym obszarze w Polsce i na świecie.

W tej sesji prezentację przedstawiła Lorraine Turner, Dyrektor ds. Rozwoju Technicznego i Biznesowego w United Kingdom Accreditation Service (UKAS), z Wielkiej Brytanii.
W swoim wystąpieniu szczegółowo omówiła zagadnienia związane z harmonizacją podejścia do akredytacji producentów materiałów odniesienia i zastosowania materiałów odniesienia w Europie oraz w skali globalnej do ustanowienia spójności pomiarowej w działalności w obszarze oceny zgodności. Następnie Tadeusz Matras, Kierownik Biura ds. Akredytacji w PCA, przedstawił szczegółowo kwestie związane z akredytacją producentów materiałów odniesienia – nowym programem akredytacji opracowanym i wdrożonym w działalności akredytacyjnej PCA. W konferencji uczestniczył także Brian C.S. Shu, dyrektor tajwańskiej jednostki akredytującej (TAF, Taiwan Accreditation Foundation).

Zainteresowanie Konferencją RM’2019 było tak duże, że jeszcze długo po terminie rejestracji, PCA odbierało zapytania o możliwość uczestnictwa. Przeszło to nasze oczekiwania i potwierdza, że materiały odniesienia i ich zastosowanie to temat otwierający nowe perspektywy rozwoju dla producentów materiałów i laboratoriów stosujących powszechnie materiały odniesienia. To sprawa bez precedensu – nowe uwarunkowania dotyczące akredytacji producentów materiałów odniesienia w kontekście nowej normy akredytacyjnej ISO 17034 i zainteresowanie krajowych producentów RM uzyskaniem potwierdzenia kompetencji przez stronę trzecią, do tego zmiana wymagań nowego wydania normy ISO/IEC 17025 w zakresie zapewnienia spójności pomiarowej z zastosowaniem certyfikowanych materiałów odniesienia - spowodowała tak duże zainteresowanie tą tematyką – powiedziała Dyrektor PCA, Lucyna Olborska.

Z jednej strony mamy do czynienia z potrzebami laboratoriów, którym zależy przede wszystkim na ustanowieniu i utrzymaniu spójności pomiarowej, z drugiej zaś możliwości producentów materiałów odniesienia, którzy zastanawiają się co zmienić, aby sprostać wymaganiom i oczekiwaniom klientów.

Ten stan powoduje, że rynek materiałów odniesienia będzie stale rósł i tym samym tworzą się nowe możliwości dla kompetentnych polskich producentów materiałów odniesienia. Choć powszechnie wiadomo, że produkcja polskich certyfikowanych materiałów odniesienia jest realizowana od wielu już lat, to konferencja ta daje impuls do nowego spojrzenia na rolę i znaczenie działalności kompetentnego producenta materiałów odniesienia oraz wspiera producentów w osiąganiu sukcesu na rynku biznesowym – dodała  dyrektor PCA.

W spotkaniu wzięło udział około 150 osób z całej Polski,  w tym głównie przedstawiciele instytutów naukowo-badawczych, akredytowanych laboratoriów i auditorzy współpracujący z PCA.

Materiały odniesienia mają szczególnie istotny wpływ dla zapewnienia rozwoju i jakości nowych technologii, dlatego też organizatorzy konferencji już dziś planują kolejne podobne przedsięwzięcia, tak ważne z punktu widzenia przedsiębiorców, środowisk naukowych oraz regulatorów.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją Tadeusza Matrasa – Kierownika Biura ds. Akredytacji PCA „Akredytacja Producentów Materiałów Odniesienia”.

Fotorelacja (źródło: Główny Urząd Miar)

Powrót