Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Nowe władze EA 27-11-2020

Dyrektor PCA Lucyna Olborska decyzją 46. Zgromadzenia Ogólnego European co-operation for Accreditation (EA) została wybrana na przewodniczącą Komitetu EA ds. Komunikacji i Wydawnictw (EA CPC) i weszła w skład Rady Zarządzającej ds. Technicznych.

To kolejna dwuletnia kadencja dyr. L. Olborskiej na stanowisku przewodniczącej Komitetu EA CPC, którego rolą jest wspieranie jednostek akredytujących w działaniach promujących porozumienie o wzajemnym uznawaniu akredytowanych wyników oceny zgodności (EA MLA). Rada Zarządzająca ds. Technicznych będzie odpowiedzialna za koordynację działań EA w zakresie harmonizacji wymagań dot. funkcjonowania akredytacji w krajach członkowskich UE. Wybory do władz EA związane były z zatwierdzeniem nowej struktury, wynikającej z przyjętej Strategii 2025. Zgromadzenie Ogólne EA, które odbyło się 25-26 listopada 2020 r. w formule zdalnej, podjęło rezolucje dotyczące zarządzania organizacją i zmian w europejskim systemie akredytacji.

Powrót