Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

PCA patronem honorowym 8. sympozjum pt. "Metrologia podstawą systemu oceny zgodności" 12-10-2017

PCA objęło patronatem honorowym 8. sympozjum METROLOGIA W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA,  pt. "Metrologia podstawą systemu oceny zgodności", organizowanego przez Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 (Kielce, 04 - 06 października 2017 r.). Celem sympozjum było doskonalenie wiedzy w procesie spełnienia wymagań metrologicznych w systemach zarządzania oraz poznanie wymagań związanych z nowymi regulacjami prawnymi współcześnie niezbędnych w praktycznych zastosowaniach.

Jednym z punktów programu była prezentacja Polskiego Centrum Akredytacji pt. "Zasada podejmowania decyzji w działalności laboratoriów wg znowelizowanych wymagań normy ISO/IEC 17025", która złożyła się na dwuczęściową sesję poprowadzoną wspólnie z Polskim Komitetem Normalizacyjnym i Głównym Urzędem Miar. Reprezentująca PCA Anna Kęsik, specjalista Działu Akredytacji Badań Chemicznych omówiła jedną z istotniejszych zmian w znowelizowanej normie ISI/IEC 17025, dotyczącą zasad podejmowania decyzji na podstawie otrzymanych wyników badań, w tym:

•           pojęcie tzw. zasady podejmowania decyzji w znowelizowanej normie ISO/IEC 17025

•           zasady podejmowania decyzji w Przewodniku ISO/IEC Guide 98-4

•           przykłady tzw. zasad podejmowania decyzji podanych w przepisach prawa

W przypadku większości badań wykonywanych w akredytowanych laboratoriach, jednym z zadań jest ocena spełniania przez wynik badania wyspecyfikowanych wymagań. Dla tej czynności nowelizowana norma ISO/IEC 17025 wprowadza "zasadę podejmowania decyzji". Zasada odnosi się szczegółowo do sposobu wykorzystania niepewności przy określaniu zgodności wyniku z ustalonymi granicami. Szczegóły praktycznego wdrożenia zasady podejmowana decyzji określa Przewodnik ISO/IEC Guide 98-4. Jednak, biorąc pod uwagę różnorodność możliwych podejść opisanych w Przewodniku, istotnym jest, aby w ocenie zgodności w poszczególnych obszarach regulowanych prawnie, wytyczne dotyczące zasad podejmowania decyzji były spójne – powiedziała A. Kęsik.

Powrót