Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

PCA z wystąpieniem na konferencji MPiT 24-10-2019

23 października 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona kwestii nowych unijnych przepisów, które w przyszłości zrewolucjonizują rynek produktów nawozowych - "Szanse i wyzwania dla branży nawozów w świetle nowej unijnej regulacji nawozowej 2019/1009". W wydarzeniu wzięło udział blisko 300 osób, w tym przedstawiciele Komisji Europejskiej, administracji państwowej, stowarzyszeń branżowych z kraju i zagranicy, producentów, importerów i dystrybutorów nawozów mineralnych i organicznych, podmiotów certyfikujących nawozy i jednostek oceniających zgodność nawozów z obwiązującymi regulacjami prawymi.

Akredytacja do celów notyfikacji

Jednym z prelegentów był przedstawiciel PCA - Paweł Mazur z Działu Akredytacji Inspekcji, Certyfikacji Wyrobów i Osób, który wystąpił z prelekcją pt. "Wymagania dla jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji w obszarze Rozporządzenia UE 2019/1009". W swojej prezentacji omówił m.in.: rolę i znaczenie akredytacji do celów notyfikacji, wymogi dotyczące jednostek notyfikowanych zawarte w Rozporządzeniu (UE) 2019/1009 oraz moduły oceny zgodności. Przedstawił też wymagania dokumentu DA-11 "Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji", w tym: ogólne i szczegółowe wymagania akredytacyjne, normy akredytacyjne do poszczególnych modułów oceny zgodności, sposób formułowania zakresu akredytacji, przebieg procesu akredytacji do celów notyfikacji oraz zakres działalności akredytacyjnej PCA do celów notyfikacji.

Celem wydarzenia zorganizowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, było przybliżenie nowych unijnych przepisów nawozowych, w tym m.in.: w zakresie obowiązków producentów, dystrybutorów i importerów, wymogów dotyczących etykietowania nawozów, kategorii funkcji produktów i materiałów składowych produktów nawożących wskazanych w nowym rozporządzeniu (UE) 2019/1009 oraz procedur oceny zgodności. W programie wydarzenia uwzględniona została także tematyka nowelizacji ustawy o nawozach i nawożeniu, biodegradowalnych polimerów w branży nawozowej oraz rolniczego wykorzystania odpadów.

Powrót