Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Podcasty PCA: Akredytacja i nowe technologie 11-05-2021

O roli akredytowanej oceny zgodności, m.in. w obszarze cyberbezpieczeństwa, mówi Krzysztof Woźniak, Kierownik Działu Akredytacji Inspekcji, Certyfikacji Wyrobów i Osób w PCA.

Tematem kolejnej rozmowy z cyklu „DGPtalk: 20 lat Polskiego Centrum Akredytacji” są dwie bardzo dynamicznie rozwijające się branże, związane z postępem technologicznym: cyberbezpieczeństwo i bezzałogowe statki powietrzne, czyli drony. Dla obu tych obszarów prawo przewidziało obowiązkową akredytację. Co to oznacza w praktyce i czy dzięki akredytacji nowe technologie będą łatwiej dostępne i bezpieczniejsze – m.in. o tym w nowej audycji.

Zastosowań dronów jest coraz więcej, są np. wykorzystywane do zwalczania pożarów lasów czy monitorowania zagadnień związanych z ochroną środowiska – mówi Krzysztof Woźniak. Producent ponosi pełną odpowiedzialność za przeprowadzenie oceny zgodności swojego wyrobu przed wprowadzeniem go do obrotu. Regulacje prawne, które dotyczą dronów, przewidują taką ocenę z udziałem jednostki notyfikowanej, która musi legitymować się dedykowaną akredytacją. Trzeba podkreślić, że zaangażowanie jednostek notyfikowanych w ocenę tego typu sprzętu ma głębsze podłoże, bowiem wszystkim zależy na tym, żeby te urządzenia były skonstruowane i funkcjonowały w sposób bezpieczny. Pochodną zagrożeń, które się pojawiają, jest także dynamiczny rozwój cyberbezpieczeństwa. (…) Na poziomie prawa akredytacja ewidentnie ma odegrać ważną rolę – chodzi np. o europejskie programy certyfikacji cyberbezpieczeństwa. Prace nad pierwszym takim programem, który dotyczy oceny zabezpieczeń informatycznych, są już bardzo zaawansowane.

Cała rozmowa:

Kolejny odcinek – 25 maja: badania diagnostyczne.

Powrót