Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Posiedzenie Rady ds. Akredytacji 21-10-2016

12 października 2016 roku odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Rady ds. Akredytacji w nowym składzie. Niewielkie zmiany zostały dokonane w składzie Rady. Minister Rozwoju powołał jako swojego przedstawiciela Panią Joannę Sauter-Kunach, natomiast Pan Maciej Dobieszewski został obecnie przedstawicielem Prezesa Głównego Urzędu Miar. Obrady były poświęcone m.in.: opiniowaniu dwóch nowelizacji dokumentów PCA (DA-04 i DA-11), aktualizacji kierunków rozwoju działalności akredytacyjnej oraz zmianom do planu finansowego PCA na rok bieżący. Wszystkie podjęte uchwały dostępne są w zakładce: O PCA > Rada ds. Akredytacji > Posiedzenia rady.

Powrót