Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Powołanie nowej Rady ds. Akredytacji 06-10-2021

Z dniem 6 października 2021 r. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii powołał w skład Rady ds. Akredytacji:

Pan Piotr Gołębiowski - przedstawiciel Ministra Rozwoju i Technologii
Pani Anna Patkowska - przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Pani Mirosława Zbroś - przedstawiciel Ministra Klimatu i Środowiska
Pan Piotr Budrewicz - przedstawiciel Ministra Cyfryzacji
Pan Ignacy Góra - Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
Pan Jacek Semaniak - Prezes Głównego Urząd Miar
Pani Beata Bartczak - przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Pani Teresa Sosnowska - przedstawiciel Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Pani Joanna Prasalska-Nikoniuk - przedstawiciel Rady Głównej Instytutów Badawczych
Pan Andrzej Brzyski - przedstawiciel Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
Pan Piotr Maciejak - przedstawiciel Polskiej Grupy Jednostek Notyfikowanych
Pani Teresa Kordas - przedstawiciel Ogólnopolskiej Sieci Laboratoriów Nadzorowanych (LABIOMEN)
Pan Michał Wekiera - przedstawiciel Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego
Pan Andrzej Soldaty - przedstawiciel Politechniki Śląskiej – Centrum Przemysłu 4.0
Pan Jacek Szer -przedstawiciel Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
Pan Krzysztof Drożdżol - przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego
Pan Tadeusz Glazer - przedstawiciel Klubu Polskie Forum ISO 9000
Pan Rafał Hrynyk - przedstawiciel Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej
Pan Lech Żak - przedstawiciel Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Powrót