Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Program akredytacji biobanków (dokument DABB-01) 08-12-2020

Polskie Centrum Akredytacji, realizując projekt rozszerzenia działalności akredytacyjnej  w obszarze biobankowania, opracowało Program akredytacji biobanków (dokument DABB-01) ustalający zasady i procesy oceny kompetencji w odniesieniu do określonych w    programie wymagań akredytacyjnych. PCA uruchomiło przedmiotowy projekt w odpowiedzi na zainteresowanie akredytacją w obszarze biobankowania, kierując się przy tym postanowieniami rezolucji Zgromadzenia Ogólnego EA oraz ILAC dotyczących zastosowania wymagań normy EN-ISO 20387:2020 Biotechnology - Biobanking - General requirements for biobanking w akredytacji biobanków, jako normy akredytacyjnej. Norma EN-ISO 20387:2020 Biotechnology - Biobanking - General requirements for biobanking określa ogólne wymagania dotyczące kompetencji, bezstronności i spójnego działania biobanków, w tym wymagania dotyczące kontroli jakości w celu zapewnienia, że materiał biologiczny i zbiory danych są wytwarzane i odpowiednio utrzymywane.

Akredytacja biobanków w odniesieniu do wymagań ww. normy  będzie wykazywać, że akredytowane przez PCA biobanki są kompetentne do realizacji procesów biobankowania, stosują i spełniają wymagania jednolitych standardów biobankowania materiału biologicznego i są w stanie dostarczać odpowiedniej jakości materiał biologiczny do badań, rozwoju oraz celów naukowych.

Po zakończeniu projektu i opublikowaniu programu akredytacji DABB-01, biobanki będą mogły wnioskować do PCA o akredytację działalności związanej z biobankowaniem materiału biologicznego, polegającej m.in. na pozyskiwaniu i przechowywaniu, określonego materiału biologicznego, a także związanych z nim informacji i danych.

Polskie Centrum Akredytacji zachęca biobanki oraz wszystkie zainteresowane strony do zapoznania się oraz przedstawienia opinii i komentarzy odnośnie projektu dokumentu DABB-01 Akredytacja biobanków (projekt wydania 1 z 8.12.2020 r.).

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 08.01.2021 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DABB-01 projekt wyd. 1.

Powrót