Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Projekt dokumentu DA-01 29-06-2018

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DA-01 "Opis systemu akredytacji" (projekt nr 2 wydania 10 z 29.06.2018 r.).

W znowelizowanym dokumencie DA-01 wprowadzone zmiany wynikają przede wszystkim z dostosowania funkcjonowania systemu akredytacji realizowanego przez PCA do wymagań znowelizowanej normy PN EN ISO/IEC 17011:2017, a w szczególności zmiany dotyczą poniższych kwestii:

  • przeglądy dokumentacji w procesie akredytacji, mające na celu wykazanie, że system zarządzania CAB jest ustanowiony zgodnie z wymaganiami akredytacyjnymi, tj. udokumentowano polityki, cele i procedury tam, gdzie ma to zastosowanie oraz że utrzymywane są odpowiednie zapisy, zostały włączone do ogólnego przeglądu udokumentowanej informacji dostarczonej przez CAB wraz z wnioskiem o akredytację i nie będą stanowiły oddzielnego etapu procesów akredytacji;
  • wykorzystując powyższe ustalono harmonogram działań w procesie akredytacji umożliwiający CAB uzyskanie akredytacji w terminie do 6 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku o akredytację;
  • wprowadzono możliwość weryfikacji (w uzasadnionych przypadkach) wykonania działań do stwierdzonych niezgodności tylko na podstawie informacji przedstawionej przez CAB, z kolei CAB zostaną zobowiązane do odniesienia się również do spostrzeżeń bezpośrednio po ocenie i przekazania tej informacji do PCA;
  • doprecyzowano zasady próbkowania w ocenach CAB bazujące na rozpatrywaniu ryzyka przy wyborze obszarów działalności CAB do oceny oraz ścisłym powiązaniu zakresu oceny z zakresem działalności objętej wnioskowanym/posiadanym zakresem akredytacji (w całym cyklu akredytacji ocenie podlega cały zakres akredytacji CAB oraz wspieranie działania CAB w tym obszarze przez wdrożony system zarzadzania;
  • odstąpiono od zobowiązania CAB do wnioskowania o przedłużenie akredytacji, a ponowne oceny będą planowane zgodnie z programem nadzoru, chyba że CAB nie wyrazi woli kontynuowania akredytacji;
  • przedstawiono zasady postępowania w przypadku gdy podczas oceny udzielana jest fałszywa informacja lub jest zatajana przez CAB;
  • przedstawiono zasady postępowania z danymi osobowymi w działalności akredytacyjnej w związku z wejściem w życie ustawy RODO.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 29.07.2018 r. na adres: 
projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DA-01 projekt wyd. 10.

Powrót