Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Projekt dokumentu DA-01 02-10-2020

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DA-01 Opis systemu akredytacji (projekt P2 wydania 11 z 2.10.2020 r.).

Główne zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą ustanowienia zasad odnoszących się do przeprowadzania przez PCA ocen zdalnych i hybrydowych w procesach akredytacji i nadzoru z wykorzystaniem  technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz ujednolicenia terminologii (wyrażeń) stosowanych w obszarze przeglądu dokumentów CAB - jako rodzaju i techniki oceny.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 16.10.2020 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DA-01, projekt wyd. 11.

Powrót