Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Projekt dokumentu DA-02 06-11-2018

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DA-02 Zasady stosowania symboli akredytacji PCA (projekt wydania 13 z dnia 5.11.2018 r.).

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie DA-02 dotyczą:

  • wyjaśnienia obowiązku stosowania symbolu akredytacji przez jednostki oceniające zgodność, w tym uwzględnienie rezolucji IAF zobowiązujących jednostki certyfikujące do wydawania akredytowanych certyfikatów;
  • wprowadzenia do stosowania nowych symboli akredytacji dla weryfikatorów GHG, EMAS i producentów materiałów odniesienia;
  • uaktualnienia zasad powoływania się na porozumienia o wzajemnym uznawaniu EA MLA, IAF MLA, ILAC MRA, których PCA jest sygnatariuszem.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 5.12.2018 r. na adres: 
projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DA-02 projekt wyd. 13.

Powrót