Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Projekt dokumentu DAB-07 i DAP-04 08-10-2018

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekty dokumentów:

  • DAB-07 "Akredytacja laboratoriów badawczych" (projekt nr 2 wydania 11 z 5.10.2018 r. wraz z Załącznikiem nr 1)
  • DAP-04 "Akredytacja laboratoriów wzorcujących" (projekt nr 2 wydania 10 z 5.10.2018 r.).

W znowelizowanych dokumentach wprowadzone zmiany wynikają przede wszystkim z dostosowania funkcjonowania systemu akredytacji realizowanego przez PCA do wymagań znowelizowanej normy PN EN ISO/IEC 17011:2018-02. Przy opracowaniu dokumentów wzięto również pod uwagę projekt wydania 10. dokumentu DA-01 "Opis systemu akredytacji" oraz informacje zwrotne jakie PCA otrzymało w toku jego opiniowania.

Programy akredytacji DAB-07 i DAP-04 dostosowane zostały również do zmian wynikających z opublikowania wymagań normy
PN EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 9.11.2018 r. na adres: 
projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAB-07 projekt wyd. 11 lub DAP-04 projekt wyd. 10.

Powrót