Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Projekt dokumentu DAB-15 28-07-2016

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAB-15 Akredytacja laboratoriów wykonujących badania obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem  - (projekt wydania 1 z 27.07.2016 r.).

Niniejszy dokument został opracowany w celu harmonizacji podejścia do akredytacji laboratoriów badawczych wykonujących badania drogowych obiektów inżynierskich (obiektów mostowych – mostów, wiaduktów, estakad i kładek oraz przepustów)  i kolejowych obiektów inżynieryjnych (mostów, wiaduktów, przejść pod torami, przepustów i kładek dla pieszych) pod próbnym obciążeniem, w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 17.08.2016 r. na adres: 
projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAB-15 projekt wyd. 1.

Powrót