Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Projekt dokumentu DAB-18 28-07-2016

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAB-18 Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku (projekt wydania 1 z 27.07.2016 r.).

Niniejszy dokument został opracowany w celu harmonizacji podejścia do akredytacji laboratoriów badawczych, wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku, a postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą laboratoriów ubiegających się o akredytację albo akredytowanych, wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (tj. Dz.U. 2016 poz. 672 z późn. zm.).

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 17.08.2016 r. na adres:
projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAB-18 projekt wyd. 1.

Powrót