Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Projekt dokumentu DAC-12 01-03-2019

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAC-12 "Akredytacja jednostek certyfikujących rzeczoznawców samochodowych" (projekt P2 wydania 5 z 01.03.2019 r.).

W znowelizowanym dokumencie DAC-12 kluczowe zmiany dotyczą:

  • uregulowania podejścia jednostek do certyfikacji rzeczoznawców samochodowych, którzy wykonują czynności wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz czynności wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, a także rzeczoznawców samochodowych prowadzących działania związane z ruchem drogowym nieokreślone w ww. ustawach;
  • doprecyzowania definicji rzeczoznawcy samochodowego;
  • dodania wymagań odnośnie zawartości programu certyfikacji oraz decyzji w sprawie certyfikacji;
  • uszczegółowienia częstotliwości nadzoru i wymagań odnośnie procesu ponownej certyfikacji.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 15.03.2019 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAC-12 projekt wyd. 5.

 

Powrót