Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Projekt dokumentu DAC-22 17-05-2021

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAC-22 „Akredytacja jednostek organizacyjnych ubiegających się o zgodę Prezesa UTK na wykonywanie ocen zgodności w obszarze kolei” (projekt P2 wydania 3 z 17.05.2021 r.).

Główne zmiany wprowadzone w dokumencie DAC-22 wynikają z dostosowania zapisów niniejszego dokumentu do zmienionej ustawy o transporcie kolejowym, tekście jednolitym rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych rozporządzenia oraz publikacji Listy Prezesa UTK z dnia 07.12.2020 r.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 31.05.2021 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAC-22, projekt wyd. 3.

Powrót