Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Projekt dokumentu DAC-23 11-05-2017

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAC-23 Akredytacja jednostek certyfikujących w zakresie integrowanej produkcji roślin ( wydanie nr 1 z dnia 11.05.2017 r.).

Niniejszy dokument został opracowany w celu harmonizacji podejścia do akredytacji jednostek oceniających zgodność w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin w odniesieniu do rozdziału 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 50).

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 26.05.2017 r. na adres:
projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAC-23 projekt wyd. 1.

Powrót