Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Projekt dokumentu DAC-24 20-12-2016

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAC-24 Akredytacja jednostek oceniających zgodność w ramach krajowych systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (projekt wydania 1 z 19.12.2016 r.).

Niniejszy dokument został opracowany w celu harmonizacji podejścia do akredytacji jednostek oceniających zgodność, w zakresie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966).

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 28.12.2016 r. na adres:
projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAC-24 projekt wyd. 1.

  • DAC-24 projekt wyd. 1 z 2016-12-19
    Akredytacja jednostek oceniających zgodność w ramach krajowych systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
  • DAC-24 - formularz uwag
    UWAGI DO DOKUMENTU PCA - DAC-24 Akredytacja jednostek oceniających zgodność w ramach krajowych systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
Powrót