Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Projekt dokumentu DACW-01 16-07-2019

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DACW-01 Akredytacja jednostek certyfikujących wyroby (projekt wydania 5. z 16.07.2019 r.).

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie wynikają z dostosowania funkcjonowania systemu akredytacji realizowanego przez PCA do wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02 oraz doprecyzowania zasad prowadzenia ocen przyjętych w wydaniu 10 dokumentu DA-01 Opis systemu akredytacji.

W znowelizowanym dokumencie DACW-01 kluczowe zmiany dotyczą m.in.:

 • powiązania dokumentu DACW-01 z Listą wymagań akredytacyjnych,
 • uszczegółowienia sposobu określania zakresu akredytacji – w przypadku wielolokalizacyjnej jednostki oraz w przypadku akredytacji udzielanej do celów obszaru regulowanego,
 • uszczegółowienia informacji jakie PCA pozyskuje przed oceną oraz w ramach nadzoru (wprowadzenie nowego formularza FAC-16),
 • rozpatrywania przez PCA ryzyka związanego z rodzajem prowadzonej przez jednostkę działalności w obszarze oceny zgodności, lokalizacjami działalności i zaangażowanym personelem przy planowaniu ocen w procesach akredytacji i nadzoru,
 • zastosowania różnych technik oceny przy próbkowaniu kompetencji jednostek w procesach akredytacji i nadzoru w powiązaniu z oceną ryzyka związanego z konkretną oceną,
 • uszczegółowienia zasady prowadzenia ocen na miejscu i obserwacji w procesach akredytacji i nadzoru,
 • uzupełnienia zasad dot. rozszerzania i uaktualniania zakresu akredytacji,
 • identyfikacji programów certyfikacji w zakresach akredytacji oraz warunków odstąpienia od pełnej identyfikacji, tj. numer wydania oraz data wydania,
 • wymagania odnośnie jednostek certyfikujących wyroby korzystających z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) – IAF MD 4,
 • zobowiązania jednostek certyfikujących, które prowadzą działalność certyfikacyjną poza granicami kraju, do przekazywania informacji wynikających z IAF MD 12.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym. Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 30.07.2019 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl  podając w temacie: DACW-01, projekt wyd. 5.

Powrót