Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Projekt dokumentu DAN-02 15-04-2021

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAN-02 - „Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji i wyznaczenia w odniesieniu do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej” (projekt P2 wydania 5 z 14.04.2021 r.).

Główne zmiany wprowadzone w dokumencie DAN-02 wynikają z IV pakietu kolejowego i dostosowania zapisów niniejszego dokumentu do Dyrektywy 2016/797.  Głównym celem dokumentu DAN-02 jest zapewnienie powtarzalnych i rzetelnych ocen kompetencji jednostek notyfikowanych i jednostek ubiegających się o wyznaczenie.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 07.05.2021 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAN-02, projekt wyd. 5.

 

  • DAN-02 projekt P2 wyd. 5 z 2021-04-14
    Akredytacja do celów notyfikacji i wyznaczenia w odniesieniu do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej)
  • DAN-02 - formularz uwag z 2021-04-14
    Akredytacja do celów notyfikacji i wyznaczenia w odniesieniu do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej)
Powrót