Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Projekt dokumentu DAN-03 02-08-2017

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAN-03 "Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy 2014/68/UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych oraz dyrektywy 2014/29/UE w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych" (projekt wydania 3 z 28.07.2017 r.).

W znowelizowanym dokumencie DAN-03 kluczowe zmiany zostały opracowane w związku z wdrożeniem polityki EA w zakresie akredytacji jednostek oceniających zgodność dla celów notyfikacji, która została przedstawiona w obowiązkowym dokumencie EA-2/17 M:2016 oraz w celu zapewnienia spójności ze zmianami wprowadzanymi w równolegle opracowywanym dokumencie DA-11. Ponadto zaktualizowane zostały zasady formułowania zakresów akredytacji.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 21.08.2017 r. na adres:
projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAN-03 projekt wyd. 3.

  • DAN-03 wyd. 3 projekt P2 z 2017-07-28
    Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy 2014/68/UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych oraz dyrektywy 2014/29/UE w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych
  • DAN-03 - formularz uwag
    UWAGI DO DOKUMENTU PCA - DAN-03 Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy 2014/68/UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych oraz dyrektywy 2014/29/UE w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych
Powrót