Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Projekt dokumentu DAN-03 01-10-2021

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAN-03 - Akredytacja do celów notyfikacji i uznania organizacji strony trzeciej w odniesieniu do Dyrektywy 2014/68/UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych oraz do celów notyfikacji w odniesieniu do Dyrektywy 2014/29/UE w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych (projekt P2 wydania 4 z 01.10.2021 r.).

Główne zmiany wprowadzone w dokumencie DAN-03 wynikają z dostosowania zapisów niniejszego dokumentu do wymagań dokumentu DA-11 (EA-2/17) oraz rozszerzenie zakresu jego stosowania o akredytacje do celów uznania organizacji strony trzeciej (obszar dyrektywy 2014/68/UE).

Nowelizacja DA-11 wymusza konieczność nowelizacji DAN-03 i dostosowania jego postanowień, m.in. w odniesieniu do obowiązkowych norm akredytacyjnych i sposobu formułowania zakresów akredytacji. 

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 15.10.2021 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAN-03, projekt wyd. 4.

Powrót