Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Projekt dokumentu DAPT-01 23-07-2019

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAPT-01 Akredytacja organizatorów badań biegłości (projekt wydania 6 z 23.07.2019 r.).

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie wynikają z dostosowania funkcjonowania systemu akredytacji realizowanego przez PCA do wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02 oraz doprecyzowania zasad prowadzenia ocen przyjętych w wydaniu 10 dokumentu DA-01 Opis systemu akredytacji.

W znowelizowanym dokumencie DAPT-01 kluczowe zmiany dotyczą m.in.:

  • powiązania dokumentu DAPT-01 z Listą wymagań akredytacyjnych,
  • sposobu określania zakresu akredytacji,
  • uszczegółowienia informacji jakie PCA pozyskuje przed oceną oraz w ramach nadzoru (zmiana formularza FAPT-06, zgłoszenie działalności do obserwacji),
  • rozpatrywania przez PCA ryzyka związanego z rodzajem prowadzonej przez organizatora PT działalności w obszarze oceny zgodności, lokalizacjami działalności i zaangażowanym personelem przy planowaniu ocen w procesach akredytacji i nadzoru,
  • zastosowania różnych technik oceny przy próbkowaniu kompetencji organizatorów PT w procesach akredytacji i nadzoru w powiązaniu z oceną ryzyka związanego z konkretną oceną,
  • uszczegółowienia zasad prowadzenia ocen na miejscu i obserwacji w procesach akredytacji i nadzoru,
  • uwzględnienia możliwości korzystania w realizowanych programach badań biegłości z badań lub wzorcowań wykonywanych przez nieakredytowanego podwykonawcę.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym. Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 6.08.2019 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl  podając w temacie: DAPT-01, projekt wyd. 6.

Powrót