Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Projekt dokumentu DARM-01 01-08-2019

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DARM-01 Akredytacja producentów materiałów odniesienia (projekt wydania 2 z 01.08.2019 r.).

Najważniejsze zmiany wprowadzone w programie akredytacji DARM-01 wynikają z dostosowania funkcjonowania systemu akredytacji realizowanego przez PCA do wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02 oraz doprecyzowania zasad prowadzenia ocen przez PCA, przyjętych w wydaniu 10 dokumentu DA-01 Opis systemu akredytacji.

W znowelizowanym dokumencie DARM-01 kluczowe zmiany dotyczą m.in.:

  • powiązania dokumentu DARM-01 z Listą wymagań akredytacyjnych dla producentów materiałów odniesienia,
  • sposobu opisu kompetencji producenta materiałów odniesienia w zakresie akredytacji,
  • informacji jakie PCA pozyskuje przed oceną oraz w ramach nadzoru (zmiana formularza FARM-01),
  • próbkowania w ocenach realizowanych przez PCA z zastosowaniem rozpatrywania ryzyka związanego z zakresem i rodzajem działań producenta materiałów odniesienia w ramach realizowanej produkcji, lokalizacjami działalności i personelem zaangażowanym w te działania,
  • stosowania różnych technik oceny kompetencji producentów materiałów odniesienia w procesach akredytacji i nadzoru w powiązaniu z rozpatrywanym ryzykiem związanym z przeprowadzaną oceną,
  • dostosowania kategorii materiałów odniesienia (zmiana Załącznika nr 1) do zasad opisu zakresu akredytacji producenta materiałów odniesienia, wynikających ze znowelizowanych wymagań  normy PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym. Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 16.08.2019 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl  podając w temacie: DARM-01, projekt wyd. 2.

Powrót