Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Projekt dokumentu DAVE-02 18-10-2016

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAVE-02 Akredytacja weryfikatorów środowiskowych w obszarze gospodarki odpadami - Projekt Wydania 1 z dnia 18.10.2016 r. 

Niniejszy dokument został opracowany w celu harmonizacji podejścia do akredytacji weryfikatorów środowiskowych prowadzących audyty zgodnie z:

  • ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888, z późn.zm.),
  • ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. poz.1688 z późn. zm.).

Powyższy program stanowi rozszerzenie działalności akredytacyjnej Polskiego Centrum Akredytacji.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 2.11.2016 r. na adres:
projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAVE-02 projekt wyd. 1.

Powrót