Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Projekt dokumentu DAVE-02 15-09-2020

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAVE-02 Akredytacja weryfikatorów środowiskowych w obszarze gospodarki odpadami (projekt P5 wydania 3 z 14.09.2020 r.).

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie uwzględniają:

  • uszczegółowienia informacji jakie PCA pozyskuje przed oceną oraz w ramach nadzoru,
  • rozpatrywania przez PCA ryzyka związanego ze zakresem i skalą prowadzonej przez weryfikatora środowiskowego EMAS, lokalizacjami działalności i zaangażowanym personelem przy planowaniu ocen w procesach akredytacji i nadzoru,
  • zastosowania różnych technik oceny przy próbkowaniu kompetencji weryfikatora środowiskowego EMAS w procesach akredytacji i nadzoru w powiązaniu z oceną ryzyka związanego z konkretną oceną,
  • uszczegółowienia zasady prowadzenia ocen na miejscu i obserwacji w procesach akredytacji i nadzoru,
  • aktualne wymagania prawne.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym. Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 28.09.2020 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAVE-02, projekt wyd. 3.

Powrót