Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Projekt dokumentu DAVG-01 18-09-2017

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAVG-01 "Akredytacja weryfikatorów rocznych raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych" (projekt nr 2 wydania 7 z 15.09.2017 r.).

W znowelizowanym dokumencie DAVG-01 kluczowe zmiany zostały opracowane w związku z rozszerzeniem zakresu działalności akredytacyjnej o obszar weryfikatorów GHG prowadzących działania dla celów realizacji rozporządzenia (UE) 2015/757 z dnia 29.04.2015 r. (emisja CO2 ze statków)

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 02.10.2017 r. na adres:projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAVG-01 projekt wyd. 7.

Powrót