Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Projekt dokumentu DAVG-01 21-10-2021

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAVG-01 Akredytacja weryfikatorów prowadzących działania w obszarze emisji gazów cieplarnianych (projekt P2 wydania 9 z dnia 20.10.2021).

Główne zmiany wprowadzone w dokumencie DAVG-01 wynikają ze zmian wymagań akredytacyjnych określonych w nowej normie akredytacyjnej w obszarze weryfikacji, tj. PN EN ISO/IEC 17029:2020-04 "Ocena zgodności. Ogólne zasady i wymagania dla jednostek walidujących i weryfikujących". Projekt dokumentu DAVG-01 został dostosowany do wymagań nowej normy akredytacyjnej PN EN ISO/IEC 17029:2020-04 i zawiera postanowienia dotyczące prowadzenia procesu akredytacji i nadzoru nad akredytowanym podmiotem. Uwzględnia również aktualny stan prawny w obszarze weryfikacji realizowanych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 05.11.2021 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAVG-01, projekt wyd. 9.

Powrót