Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Przedstawiciele SA ze Słowenii 23-12-2013

W dniach 17-18 grudnia br. z wizytą studyjną przebywali w Polskim Centrum Akredytacji przedstawiciele Słoweńskiej jednostki akredytującej (Slovenska akreditacija - SA): dyrektor SA, Bostjan Godec oraz kierownik Działu Akredytacji Laboratoriów Wzorcujących SA, Jure Zupančič.

Wizyta miała na celu wymianę doświadczeń w zakresie akredytacji weryfikatorów GHG. Podczas pierwszego dnia, goście ze Słowenii uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Dział Akredytacji Jednostek Certyfikujących i Inspekcyjnych (AJ) z blisko dwudziestoma przedstawicielami akredytowanych przez PCA jednostek weryfikujących raporty GHG. Do udziału w spotkaniu został zaproszony Jacek Kołoczek, ekspert z Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), który wygłosił referat podsumowujący raportowanie i weryfikację emisji CO2 w systemie handlu uprawnieniami za 2012 rok oraz weryfikację emisji w ETS za rok 2013. Ze strony PCA w spotkaniu uczestniczyli: Krzysztof Woźniak, kierownik Działu AJ i Barbara Zengel, specjalista z tego Działu, którzy przedstawili prezentację poświęconą rozporządzeniu Komisji (UE) nr 600/2012 oraz: wynikom oceny EA MLA i doświadczeniom z ocen weryfikatorów GHG. Z kolei Kinga Marciniak z Działu Akredytacji Laboratoriów Badawczych omówiła wykorzystanie informacji ze sprawozdania akredytowanego laboratorium badawczego w obszarze weryfikacji emisji gazów cieplarnianych.

W drugim dniu wizyty B. Zengel omówiła kwestie związane z procesem weryfikacji i akredytacji weryfikatorów GHG, w kontekście najważniejszych dokumentów prawnych z tego zakresu, czyli: rozporządzenia Komisji (UE) nr 600/2012 z 21 czerwca 2012 r. (wraz z wytycznymi Komisji), w sprawie weryfikacji raportów na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych i raportów dotyczących tonokilometrów oraz akredytacji weryfikatorów zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, a także wymagania normy ISO 14065. Gościom ze Słowenii przedstawione zostały szczegółowo zasady procesu akredytacji weryfikatorów GHG, obowiązujące w Polskim Centrum Akredytacji.

O swoich, bardzo pozytywnych, wrażeniach z dwudniowych rozmów z ekspertami Działu AJ, B. Godec i J. Zupančič mówili podczas spotkania z dyrektorem PCA, Eugeniuszem W. Roguskim i zastępcą dyrektora ds. akredytacji, Lucyną Olborską.

Powrót