Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Rada ds. Akredytacji 24-06-2016

W myśl ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku z dnia 13 kwietnia 2016 r. (Dz.U. poz. 542) z dniem 20 czerwca 2016 r. Minister Rozwoju powołał nowych członków Rady ds. Akredytacji. W dniu 23 czerwca 2016 r. odbyło się pierwsze inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Akredytacji nowej kadencji. Podczas posiedzenia członkowie Rady uchwalili regulamin działania, dokonali wyboru przewodniczącego i zastępców oraz zaopiniowali kandydatów na członków Komitetu Odwoławczego.

więcej >>

Powrót