Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Raport EA MLA za 2017 rok 05-04-2018

Ukazał się raport EA MLA za 2017 rok przedstawiający informacje nt. sygnatariuszy wielostronnego porozumienia (EA MLA), a także najważniejsze działania zrealizowane w tym obszarze w ubiegłym roku. W materiale szczegółowo omówiono takie zagadnienia jak: rozszerzenie zakresu porozumienia o obszar producentów materiałów odniesienia, działania na rzecz dalszego rozwoju systemu wzajemnych ocen, zwiększenia bazy ewaluatorów EA, czy współpraca z IAF i ILAC.

EA MLA jest porozumieniem podpisanym przez krajowe jednostki akredytujące, będące członkami European co-operation for Accreditation (EA). Jego celem jest wzajemne uznawanie równoważności i wiarygodności usług akredytacyjnych, a tym samym certyfikatów i raportów zawierających wyniki oceny zgodności, wydawanych przez akredytowane organizacje. EA MLA umożliwia swobodny przepływ towarów w Europie; eliminuje konieczność certyfikowania produktów lub usług w każdym kraju, w którym są one sprzedawane.

Więcej na temat porozumienia na stronie EA www.european-accreditation.org oraz na naszej stronie internetowej, w zakładce ‘Współpraca Międzynarodowa’.

 

Powrót