Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Raport EA za 2018 rok 03-07-2019

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem rocznym przygotowanym przez międzynarodową organizację European co-operation for Accreditation (EA). W 2018 roku EA podpisała trzecią już umowę ramową o współpracy z Komisją Europejską na lata 2018/2019 – 2022 (Framework Partnership Agreement, FPA), a także długoterminowe porozumienie o współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Wolnego Handlu (European Free Trade Association, EFTA).

Porozumienie pomiędzy Komisją Europejską, Europejskim Stowarzyszeniem Wolnego Handlu oraz EA będzie miało bezpośrednie przełożenie na znaczący wzrost liczby dyrektyw i regulacji uwzgledniających akredytację w różnych sektorach gospodarki, np. w produkcji żywności, transporcie, cyberbezpieczeństwie czy ochronie danych.  

Akredytacja i korzyści z niej płynące są uwzględniane nie tylko w prawodawstwie europejskim, ale także w umowach zawieranych z państwami spoza Wspólnoty. Dobrym przykładem jest porozumienie handlowe zawarte miedzy Unią Europejską i Kanadą (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA). W 2018 roku EA wraz z Kanadyjską Radą ds. Normalizacji (Standards Council of Canada, SCC) odnotowały wyraźne postępy we wdrażaniu protokołu CETA w zakresie wzajemnej akceptacji wyników oceny zgodności. Akredytacja w tym zakresie przekłada się na usprawnianie swobodnego przepływu towarów między Unią Europejską a Kanadą.

Ponadto w 2018 roku EA podjęła szereg działań zmierzających do zmiany struktury zarządzania, powołano nowy zarząd oraz radę techniczną. Był to ważny krok w kierunku poprawy zarządzania i prowadzonych operacji strategicznych, a także wzmocnienia działań technicznych w EA.

Pełne sprawozdanie za 2018 rok dostępne jest na stronie: https://european-accreditation.org/

Zapraszamy do lektury.

EA Report 2018 >>

Powrót