Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Raport IAF MLA za 2019 rok 05-08-2020

Międzynarodowa organizacja International Accreditation Forum (IAF) opublikowała raport za 2019 rok zawierający informacje nt. procesów oceny wzajemnej realizowanych w ramach wielostronnego porozumienia IAF Multilateral Recognition Arrangement (IAF MLA). W publikacji znalazły się m.in. dane nt. nowych zakresów akredytacji objętych porozumieniem, sygnatariuszy w podziale na obszary, a także szkoleń, seminariów i warsztatów, których celem jest wymiana najlepszych praktyk oraz utrzymanie kompetencji ewaluatorów biorących udział w procesie  wzajemnych ocen.

IAF skupia jednostki akredytujące z całego świata, które prowadzą akredytację jednostek certyfikujących systemy zarządzania, jednostek certyfikujących wyroby i usługi, jednostek certyfikujących osoby, weryfikacje i walidacje oraz inne programy z zakresu oceny zgodności. Celem IAF jest rozwój i harmonizacja światowego systemu oceny zgodności promującego usuwanie technicznych barier w handlu, zgodnie z polityką Światowej Organizacji Handlu (World Trade Organization). Jest to możliwe dzięki porozumieniu o wzajemnym uznawaniu IAF MLA, opartemu na równoważności programów akredytacji prowadzonych przez zrzeszone w IAF jednostki akredytujące.

Polskie Centrum Akredytacji jest sygnatariuszem wielostronnego porozumienia IAF MLA we wszystkich objętych nim obszarach.
Więcej w zakładce: wspolpraca-miedzynarodowa >>

Zapraszamy do lektury.

IAF MLA 2019 Annual Report >>

IAF MLA 2019 Infographic >>

Powrót