Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Raport ILAC MRA za 2017 rok 22-05-2018

Międzynarodowa organizacja ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) opracowała i udostępniła raport za 2017 rok. Zestawienie obejmuje informacje na temat procesów oceny wzajemnej za ubiegły rok, prowadzonych w ramach porozumienia ILAC MRA.

Porozumienie ILAC MRA zostało podpisane przez krajowe jednostki akredytujące z całego świata, prowadzące działania w obszarze akredytacji laboratoriów badawczych, wzorcujących i medycznych oraz jednostek inspekcyjnych. Celem porozumienia jest wzajemne uznawanie równoważności i wiarygodności usług akredytacyjnych, a tym samym wyników badań i świadectw z inspekcji, zawierających wyniki oceny zgodności, wydawanych przez akredytowane organizacje. 

Ponadto w raporcie ILAC znaleźć można informacje na temat międzynarodowych norm, kluczowych dla systemu oceny zgodności, które zostały opublikowane w 2017 roku, jak również przykłady pokazujące rolę akredytacji w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego oraz wykorzystanie akredytacji przez regulatorów. Zapraszamy do lektury.

 

ILAC MRA 2017 Annual Report.pdf

Powrót