Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Świąteczne wydanie PCA INFO 22-12-2020

Zapraszamy do lektury grudniowego wydania „PCA INFO – wydarzenia, opinie, perspektywy”! W numerze: podsumowanie ostatniego półrocza działalności akredytacyjnej w kontekście zmian spowodowanych przez pandemię.

Piszemy m.in. o udziale akredytowanych jednostek w certyfikacji środków ochrony indywidualnej, skutecznej komunikacji kryzysowej, a także o nowych technikach oceny kompetencji akredytowanych jednostek. W wywiadzie pt. „Najważniejsi są pracownicy i wzajemne zaufanie” o swoich doświadczeniach po pierwszych ocenach zdalnych opowiadają przedstawicielki akredytowanego laboratorium: Katarzyna Skarupska – kierownik zielonogórskiego oddziału Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Magdalena Gucwa – specjalista w Zespole ds. analiz biologicznych.

Dyrektor Lucyna Olborska napisała we wstępie do nowego numeru „PCA INFO”: Rok 2020 powoli się kończy, w  nowy 2021 chcemy patrzeć z  optymizmem i  nadzieją, że wspólnym wysiłkiem i  dzięki szczepionkom oraz ofiarnej pracy służby zdrowia uda się ostatecznie pokonać pandemię, ale też najszybciej jak to możliwe przezwyciężyć jej negatywne skutki społeczne i ekonomiczne. Wierzę, że ogromny udział będzie w tym miała właśnie działalność akredytacyjna i wszyscy uczestnicy systemu oceny zgodności.

PCA INFO nr 22>>

Powrót