Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Światowy Dzień Akredytacji (#WAD2018) 24-04-2018

 

   


9 czerwca już po raz jedenasty obchodzony będzie Światowy Dzień Akredytacji (#WAD2018). Został on ustanowiony przez dwie międzynarodowe organizacje: ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) i IAF (International Accreditation Forum) w celu promocji roli i znaczenia akredytacji, jako narzędzia służącego podnoszeniu bezpieczeństwa publicznego. Tegoroczne hasło brzmi: "Akredytacja: gwarancją bezpiecznego świata".

Oczekiwania w zakresie bezpieczeństwa w środowisku pracy, bezpiecznych wyrobów, transportu, żywności, a właściwie bezpieczeństwa we wszystkich aspektach naszego życia, są powszechnie podzielane. Dane statystyczne pokazują jednak, że ciągle jeszcze rzeczywistość nie odpowiada tym potrzebom. Likwidacja rozbieżności między oczekiwaniami a rzeczywistością jest niezwykle istotna dla rządów, regulatorów
i przedsiębiorców, dążących do zwiększania bezpieczeństwa ludzi w miejscu pracy, życiu prywatnym, podróży i we wszystkich innych dziedzinach życia.

Jak co roku, w związku z obchodami Światowego Dnia Akredytacji, w ponad 100 krajach na świecie zostaną zorganizowane spotkania okolicznościowe, kampanie prasowe i telewizyjne, warsztaty i seminaria, mające na celu podnoszenie świadomości na temat znaczącej roli akredytacji we wspieraniu bardziej bezpiecznego świata.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi materiałami, które zostały wspólnie opracowane przez organizacje IAF i ILAC, w tym przetłumaczony na język polski komunikat przewodniczącego IAF i przewodniczącego ILAC, broszura w języku angielskim oraz film szerzej omawiające ww. temat.

Wspólne oświadczenie wydane przez Przewodniczącego IAF i Przewodniczącą ILAC >>

Światowy Dzień Akredytacji (#WAD2018) - broszura >>

Film przybliżający tematykę tegorocznego hasła Światowego Dnia Akredytacji >>

 

Więcej informacji znaleźć można również na stronach internetowych IAF i ILAC oraz innych krajowych jednostek akredytujących.

Powrót