Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Umowa pomiędzy KE i EA 08-01-2019

13 grudnia 2018 r. Komisja Europejska podpisała trzecią już umowę (Framework Partnership Agreement, FPA)  z European co-operation for Accreditation (EA) na lata 2018/2019 - 2022. Podobna umowa jest obecnie przedmiotem negocjacji z EFTA i powinna zostać podpisana na początku 2019 r.Głównym celem FPA jest wzmocnienie i poszerzenie współpracy z EA i jej członkami w zakresie aktywnego rozwoju polityki i legislacji UE wspierających swobodną wymianę handlową na rynku europejskim. Umowa zmierza do wdrożenia dedykowanego Planu Operacyjnego w latach 2018-2021, w ramach którego EA zobowiązało się m.in. do:

  • Dalszego rozwoju systemu wzajemnych ewaluacji;
  • Przeglądu i rozszerzenia pakietu Akredytacji dla Notyfikacji, w celu  zapewnienia harmonizacji akredytacji z unijnym systemem legislacyjnym;
  • Rozszerzenia zakresu kompleksowej umowy gospodarczej i handlowej (the Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA) pomiędzy Kanadą i UE o nowe dziedziny produktów;
  • Utworzenia Akadami Szkoleniowej EA oraz zmiany i wzmocnienia struktury zarządzania i podejmowania decyzji;
  • Podtrzymania i rozwoju współpracy ze swoimi interesariuszami, poprawy przejrzystości procesów oceny zgodności oraz wzmocnienia roli EA na poziomie międzynarodowym.

Wdrożenie Planu Operacyjnego jest możliwe dzięki środkom finansowym przydzielonym EA przez Komisję Europejską i EFTA w ramach podpisanej umowy. 

Ścisłe powiązanie EA z Dyrektoriatem Komisji Europejskiej ds. Jednolitego Rynku, Przemysłu, Przedsiębiorczości oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a także z EFTA jest kolejnym dowodem zaufania do EA i europejskiej infrastruktury akredytacyjnej, zmierzającego do wsparcia europejskiej polityki handlowej.

W Europie akredytacja jest wykorzystywana jako główne narzędzie ułatwiające swobodny przepływ towarów i usług, które jest niezbędne do zwiększenia zaufania obywateli oraz tworzenia równego, otwartego i niezawodnego handlu.

Więcej informacji na stronie internetowej EA oraz EC.

Powrót